Puheenjohtaja Kaija Vesala

 

On kiitoksen aika

Hyvät lottaperinneliiton ja yhdistysten jäsenet sekä yhteistyökumppanit!

Olen saanut toimia Suomen Lottaperinneliiton hallinnossa 12 vuoden ajan – ensin 6 vuotta hallituksen jäsenenä ja viimeiset 6 vuotta puheenjohtajana. Vuosien saatossa olen käynyt 26 lottaperinneyhdistyksessä, lukuisissa kouluissa, kirjastoissa ja eri järjestöjen tilaisuuksissa ja juhlissa puhumassa Lotta Svärd-järjestössä toimineiden lottien ja pikkulottien saamasta koulutuksesta ja niistä lukuisista maanpuolustukseen liittyvistä tehtävistä, joita he taidokkaasti hoitivat järjestön 23 toimintavuoden aikana.

Mitä enemmän olen oppinut tuntemaan lottien ja kaikkien suomalaisten naisten toimintaa, sitä enemmän arvostan heidän osaamistaan, määrätietoisuuttaan, ahkeruuttaan ja urhoollisuuttaan.

Lottaperinneliiton ja yhdistysten tärkein tehtävä on lottien muiston ja henkisen perinnön säilyttäminen ja oikean tiedon välittäminen Lotta Svärd-järjestöstä. Tänä päivänä, jolloin lottia ja pikkulottia on elossa noin 6 500, on syytä miettiä tehtäväkentän laajentamista enemmän kokonaismaanpuolustuksen suuntaan. Olen vakuuttunut, että perinnetyön lisäksi maanpuolustuksen laajasta kentästä löytyy järjestöllemme sopivia tehtäviä, joihin jäsenet voivat kouluttautua.

Talvisodan syttymisestä on 80 vuotta. Sodan taistelujen ja pommitusten tiimellyksessä lotat ja koko Suomen kansa näyttivät maailmalle, mihin pieni, mutta pippurinen kansa parhaimmillaan pystyy. Kotirintaman työt hoidettiin lottien ja muiden naisten voimin ja sotatoimialueella 25 000 lottaa, 1 000 sotilaskotisisarta ja lukuisa joukko muita naisia työskenteli mitä erilaisimmissa tehtävissä, jotta miehet vapautuivat taisteluihin. Itsenäisyys säilyi ja talvisodan ihme tapahtui. Kunnioitus sodan ajan sukupolvea kohtaan on mittaamaton.

Sydämellinen kiitokseni kaikille 29 lottaperinneyhdistykselle paikallisosastoineen, yli 4 000 vapaaehtoiselle jäsenelle sekä Suomen Lottaperinneliitolle siitä tavattoman arvokkaasta työstä, jota te kaikki olette tehneet pienellä budjetilla mutta suurella rakkaudella lottaperinteen hyväksi. Työ ei ole mennyt hukkaan, vaan 27 vuodessa järjestöstämme on tullut yhteistyökumppaniemme arvostama toimija.

Lämmin kiitos Lotta Svärd Säätiölle, Döbelninkadun toimijoille, puolustusvoimille ja kaikille muille yhteistyökumppaneille kaikkinaisesta tuesta ja avusta, jota lottaperinneliitto yhdistyksineen on teiltä jokaiselta saanut.

Lottaperinneliiton uudelle puheenjohtajalle Pia Lindellille joukkoineen toivotan menestystä ja rohkeutta miettiessänne järjestön tulevia toimintamuotoja.

Oma työni jatkuu Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistyksen lämpimässä ilmapiirissä.

Kaija Vesala