Puheenjohtaja Kaija Vesala

Vaadi aina enin itseltäsi!

Tämän vuoden lottaperinnetoiminnan yksi kärkihankkeista on liiton ja jäsenyhdistysten jäsenkampanjan toteuttaminen. Tehtävä hoidetaan siten, että jokainen liiton hallituksen jäsen jalkautuu kahteen lottaperinneyhdistykseen keskustelemaan järjestömme tulevaisuuden näkymistä ja niistä muutoksista, joita tarvitaan toiminnan säilyttämisessä elinvoimaisena.

Lottia ja pikkulottia arvioidaan olevan keskuudessamme noin 6.500 lottaa. Jotta järjestön jäsenmäärä pysyy tulevaisuudessa tämänhetkisissä luvuissa (4.200), on meidän kaikkien tehtävä voitavamme, jotta joukkoon saadaan uusia jäseniä. Koska tämän päivän ihmiset eivät ole halukkaita sitoutumaan vuosikymmeniksi saman harrastuksen äärelle, on järjestömme toimintamuodot kyettävä uudistamaan niin houkutteleviksi, että uusien jäsenten rekrytoiminen onnistuu yhdistyksissä.

Lottaperinneliiton säännöt mahdollisine nimen muutoksineen saatetaan  vastaamaan tämän päivän tarpeita kokonaismaanpuolustuksen kentässä. Toimintaa kehitettäessä perinnetyöstä huolehtiminen, lottien muiston ja henkisen perinnön säilyttäminen sekä oikean tiedon jakaminen lotista säilyy myös tulevaisuudessa järjestömme tärkeänä toimintamuotona. Kun liiton uudistetut säännöt aikanaan hyväksytään yhdistysrekisterissä, on tärkeää, että yhdistysket aloittavat myös omien sääntöjensä uudistamisen.

Liitto kehottaa yhdistyksiä menemään toreille, kauppakeskuksiin ja erilaisiin tapahtumiin sekä järjestämään näyttelyitä, konsertteja ja luentotilaisuuksia, joissa kerrotaan Lotta Svärd-järjestön mittavasta historiasta ja suomalaisten naisten halusta osallistua tänäkin päivänä erilaisiin kokonaismaanpuolustusta tukeviin tehtäviin.

Toivon, että Suomen Lottaperinneliitto jäsenyhdistyksineen on tulevaisuudessa merkittävä  maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestö, joka edistää jäsenyhdistystensä valmiuksia selviytyä poikeusoloissa ja kansalaisten kriisivalmiustaitojen parantamisessa.

Kaija Vesala

puheenjohtaja