Puheenjohtaja Kaija Vesala

Arvopohjana toinen toistemme kunnioittaminen

Osaamme kuka mitäkin – yhdessä mitä vain”. Tuo Maija Paavilaisen aforismi sopii hyvin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviin toimijoihin. Lottaperinnetyöhön on hakeutunut 4000 vapaaehtoista ympäri Suomen. Heidän osaamisellaan on perustettu lottaperinneliitto, 29 yhdistystä ja viisi paikallisosastoa. Järjestömme tarkoitus ja keskeiset tehtävät ovat kaikissa yhdistyksissä samat, mutta toimintatavat vaihtelevat paikkakunnasta ja jäsenten arvostamista toiminnoista riippuen. Olen vuosien saatossa todennut, että jokaisen yhdistyksen tekemä työ on erittäin arvokasta ja korkeatasoista.

Laulutaito, lausunta, nettiosaaminen, puheiden pitäminen, kouluttaminen, kielitaito, ohjelmien järjestäminen, ystäväpalvelu ja tarjoilusta vastaaminen ovat kaikki tärkeitä toimintamme osa-alueita. Harva meistä omaa kaikki taidot, mutta joukostamme löytyy eri taitojen osaajia ja näin yhdistykset ja liitto pystyvät antamaan parastaan tilanteessa kuin tilanteessa. Ja jos emme osaa jotakin, voimme kouluttautua, koska tämän päivän Suomessa nimenomaan aikuiset ovat innokkaita opiskelijoita ja liittommekin kouluttaa tarvittaessa vaikkapa järjestötoimintaan, arjen turvallisuuteen, kotisivujen tekemiseen tai arkistointiin. Meidän tulee iloita toistemme osaamisesta ja tiedostaa, että yhdessä pystymme mihin vain.

Vapaaehtoiset lottaperinnetyön jäsenet ovat järjestömme voimavara. Me tarvitsemme lotat, pikkulotat, perinnelotat ja kaikki järjestöömme liittyneet miehet tekemään arvokasta työtämme. Ylpeinä saamme huolehtia Lotta Svärd-järjestön ihanteiden ylläpitämisestä ja kertoa oikeaa tietoa lottien mittaamattomasta työmäärästä sotiemme aikana niin kotirintamalla kuin sotatoimialueella. Lisäksi järjestömme kasvattaa maanpuolustustahtoa ja antaa tietoa kokonaismaanpuolustukseen liittyvistä asioista. Kehitämme myös naisten valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa.

Sanonta ”toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne” on lottaperinnejärjestön yksi tärkeimmistä perusarvoista, joka meidän kaikkien tulee muistaa kirkkaana tehdessämme arvokasta työtämme.

Kaija Vesala