Toiminnan painopisteitä

Lottien ja pikkulottien tekemä työ Suomen vaikeina aikoina on vahva perusta lottaperinnetoiminnalle tänään ja tulevaisuudessa.

Tietoja ja esineiden keruu

Toiminnan painopiste oli aluksi lottiin ja Lotta Svärd -järjestöön liittyvien tietojen ja esineiden keräämisessä ja tallentamisessa.

Fanny Luukkosen elämänkertateos

Lottahistoria

Sitten oli vuorossa tutkimukseen perustuvan lottahistorian aikaansaaminen. Vuosituhannen vaihteessa aloitettu ”Lottien Suomi ” historiahanke tuotti neljä tutkimusta.

Niiden jatkoksi saatiin vielä lottajohtaja Fanni Luukkosen elämäkertateos.

Avokuntoutus sekä kuntoutus- ja virkistyskurssit

Seuraava askel oli jäsenyhdistysten käynnistämä paikallinen lottien avokuntoutus ja sittemmin vielä kolmipäiväiset kuntoutus- ja virkistyskurssit. Seuraavat 4 kuvaa ovat Porista: Henkisen ja fyysisen vireyden (HFV) kurssin osanottajia Porissa 22.2.2019.

Muita kursseja ja koulutuksia

Viime vuosina on järjestetty myös Arjen turvallisuuskursseja sekä järjestötoimintaan liittyviä koulutuksia, mm. kotisivukoulutuksia jäsenyhdistyksille.


Arjen turvallisuuskurssi Pirkkalassa 29.9.2018, käynnissä katuturvallisuuttakäsittelevä koulutusosio.

Jäsenyhdistysten kotisivukoulutus Jyväskylässä JAMKin tiloissa 24.5.2019, kouluttajana Seppo Liimatainen

Jäsenyhdistysten kotisivukoulutus Tampereella Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon tiloissa 25.5.2019, kouluttajana Seppo Liimatainen.

Yhdessä Naisten Valmiusliiton kanssa järjestetyn arkistointikoulutuksen osanottajia ja kouluttaja Arja Rantanen 22.08.2020 Maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa Helsingissä. Pääosa kouluttautujista osallistui tilaisuuteen etäyhteydellä koronaviruspandemian vuoksi.