Vuoden Teko -kilpailu

Liitto on vuodesta 2011 lähtien jakanut Vuoden Teko -palkintoa jaettavaksi jäsenyhdistyksensä toteuttamasta toimintaideasta.

Liiton jäsenyhdistyksillä on monipuolista ja ansiokasta toimintaa; tempauksia, projekteja yms. Kilpailun avulla voidaan välittää jäsenyhdistyksillemme toteutuskelpoisia toimintaideoita joko sellaisenaan tai jokaisen yhdistyksen itselleen sopivaksi toimintamalliksi muutettuna.

Palkitut ideat voivat olla esimerkiksi:

  • – uusi toimintamuoto yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
  • – lottien elämänlaadun parantamista ja niin henkisen kuin fyysisenkin hoivan turvaamista
  • – nuorison ja nuorten aikuisten tiedon lisäämistä lottien toiminnasta
  • – yhteisöllisyyden vahvistamista yhteiskunnassa ja vuorovaikutuksen lisäämistä eri-ikäisten keskuudessa

Toiminnan arviointijakso on heinäkuun alusta kesäkuun loppuun.

Ehdotukset Vuoden Teoksi lähetetään Suomen Lottaperinneliiton hallitukselle heinäkuun loppuun mennessä. Hallitus valitsee Vuoden Teon lähetettyjen ehdotusten perusteella. Vuoden Teko –palkinto jaetaan liittokokouksessa.

************

Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry

Lottaperinneviikko

Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry päätti kevätkauden 2023 ohjelmista päätettäessä järjestää huhtikuussa viikolla 17 Lottaperinneviikon. Ajankohdaksi valittiin viikko, jolloin järjestetään valtakunnallinen veteraanipäivä.

Tavoitteena useammalle päivälle ajoittuvilla tapahtumilla oli saada lisänäkyvyyttä lottaperinnetoiminnalle, ja luoda aktiivisesti uutta perinnettä yhdistyksen toimintaan.

Kouvolan lottaperinnetyön vahvana perustana ovat Lotta Svärd järjestön keskeiset arvot, koti, isänmaa ja uskonto. Lottaperinneviikon ohjelman suunnittelussa pyrimme pitämään kiinni noista arvoista, unohtamatta järjestön arvokasta historiaa.

Perinteiden tallentamisessa ja lottaperinteen siirtämisessä eteenpäin ei ole kyse vain sota-ajan kokemusten muistiinmerkitsemisestä, muistomerkkien pystyttämisestä tai kirjojen julkaisemisesta. Tärkeitä asioita nuokin ovat, mutta paljon tärkeämpää on niiden arvojen ja ihanteiden, sekä uskollisuuden ja lojaalisuuden ymmärtäminen, jota lottasukupolvi menestyksellisesti toteutti. Nuo arvot on elettävä todeksi järjestötyössä.

Yhdistyksemme tavoitteena on tehdä lottaperinneviikosta vuosittain toistuva tapahtuma, jonka soisi leviävän laajasti lottaperinnetyötä tekevien, niin Suomen Lottaperinneliiton, kuin paikallisyhdistystenkin ohjelmaan. Tarvitsemme kipeästi valtakunnallista ja paikallista julkisuutta, jotta järjestöstämme kasvaisi merkittävä toimija Suomen vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä. Aktiivinen, tavoitteellinen ja määrätietoinen lottaperinteen edistäminen järjestön kaikilla tasoilla on välttämätöntä, jos haluamme jäsenmäärän kasvavan ja perinnetyön etenevän.

Video avajaisista.

Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry
Merja Nieminen pj.

************

Kainuun Lottaperinneyhdistys ry 2021

Lottien ja pikkulottien muistokivi Kajaanin Veteraanipuistoon.

Kivihanke kangasteli monta vuotta Kainuun Lottaperinneyhdistys ry:n toimintasuunnitelmissa. Vuonna 2019 päätettiin aloittaa hanke hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Sovittiin että kivi toteutetaan luonnonkivestä ja rahoitus hankitaan asiasta innostuneilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Kiven etsintä kesti kauan, mutta lopulta se järjestyi, kun Kajaanin Vuolijoelta löydettiin keskeltä metsää mielenkiintoinen kivi. Vuolijoen kivikirkko rakennettiin 1900-luvun alkuvuosina, se valmistui vuonna 1906. Tuolloin vedettiin Vuolijoen kirkkotyömaalle hevosilla suuria Honkamäen kallioista louhittuja kiviä. Kivi on pudonnut reestä tai reki on särkynyt, mutta se oli kuitenkin jätetty paikoilleen. Yrittäjä Arto Haataja lahjoitti omalta maaltaan löytyneen kiven Kainuun Lottaperinneyhdistys ry:lle. Sitten kivi työstettiin Sukevan Kiviveistämöllä ja paljastettiin Kajaanin Veteraanipuistossa itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 jonka jälkeen pidettiin kiitostilaisuus kaikille rahoittajille ja hankkeessa mukana olleille.

Kainuun Lottaperinneyhdistys ry
Aila Alasalmi, puheenjohtaja

************

Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry 2019

Vuonna 2019 Vuoden Teko -palkinnon sai Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry ansiokkaasta ilmavalvontatornitapahtumasta.