Puheenjohtajan palsta


Puheenjohtajan mietteitä 14.2.2024

Kevättä kohti

Jäsenyhdistysten toiminnan jälleen käynnistyttyä olemme palanneet toimintasuunnitelman 2024 viitoittamaan tiehen. Hallituksen tammikuun kokouksessa liittohallitus järjestäytyi ennakko-odotusten mukaisesti: aiempi johtokolmikko valtuutettiin myös vuodeksi 2024 valmistelemaan liittohallituksen listalle tulevia asioita. Lisäksi toivotettiin uusi hallituksen jäsen Aila Alasalmi Kainuun lpy:stä tervetulleeksi mukaan päätöksentekoon.

Kevään 2024 jäsenyhdistysten toimihenkilöille suunnattu toiminta aloitettiin Liiton neuvottelupäivällä 3.2.2024, tällä kertaa Keski-Suomessa Jyväskylässä. Päivään osallistui 33 innokasta perinnelottaa 17 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomen. Keskityimme ensinnäkin perusteellisesti jäsenrekisteriasiaan ja kotisivukoulutukseen. Todettiin, että vähintään kaksi koulutustilaisuutta tarvitaan. Liittohallituksen tueksi perustetut työryhmät näyttivät myös ottaneen jo tuulta siipiensä alle. Lisäksi kertasimme sujuvan yhteistyön periaatteita sekä liiton toimistoon että tukipäätösten raportointiin liittyen. Lopuksi pyrittiin vastaamaan yhdistysten etukäteen lähettämiin kysymyksiin liittyen järjestötoimintaan. Välillä ehdittiin syödä ja kahvitella yhdessä.

Kevättä leimaa tehostuva kummitoiminta. Pyrimme jäntevöittämään yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa. Jokaisella yhdistyksellä on liiton hallituksesta oma, nimetty kumminsa, joka opastaa tarvittaessa ja pitää yhteyttä yhdistyksen kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Kummit raportoivat säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle. Näin varmistetaan jokaisen jäsenyhdistyksen kuuleminen.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta mm. Lotta Svärd järjestön lakkauttamisesta. Maanpuolustusjärjestöjen kentässä tuota tapahtumaa tullaan valottamaan monesta näkökulmasta. Myös Lottaperinneliitto osallistuu tilaisuuksiin omalla ohjelmallaan.

Vuonna 1992 perustettu Suomen Lottaperinneliitto ry liittyy läheisesti – yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa – Lotta Svärd järjestön historialliseen ja henkiseen jatkumoon, jossa perinnetyön juuret versovat ajan haasteisiin vastaavaa toimintaa.

Maija Fredrikson puheenjohtaja