Lottapuvun käyttöoikeus

Lotat ovat oikeutettuja käyttämään lottapukua juhlatilaisuuksissa. Lottapuvussa lotta saa käyttää saamiaan kunniamerkkejä.
Mikäli henkilöllä on sekä tammenlehvä että lottaneula suositellaan käytettäväksi jompaakumpaa.

Lottien siunaustilaisuuksien käytännöt

Liittoon on tullut tiedusteluja liittyen lottien siunaustilaisuuksissa esiintymiseen ja Kaija Vesala antoi päivän myöhemmässä puheenvuorossaan vastauksia myös niihin. Jos poisnukkunut lotta on ollut rintamalotta, jolla on tammenlehvätunnus, lottaperinneyhdistykset voivat toimittaa haudalle havuseppeleen. Niitä toimittavat rintamalottien haudoille myös sotaveteraaniyhdistykset, joiden kanssa on mahdollista sopia myös yhteisestä seppeleestä. Jos kysymyksessä on muu lotta tai pikkulotta, havuseppeleen sijaan hankitaan kukkalaite. Lot­tien hautajaisissa voivat lottaperinneyhdistysten edustajat esiintyä lottapuvussa asuun kuuluvine tunnusmerk­keineen. Lotat ja pikkulotat voivat ainoastaan käyttää lottapuvussa suuria kunniamerkkejä. Mikäli hautajaiset järjestetään hiljaisuudessa, yhdistykset voivat halutessaan lähettää omaisille adressin. Jotkut kunnat ja kaupungit maksavat havuseppeleet, muussa tapauksessa lottaperinneyhdistys.

Lottamerkin käyttäminen kuolinilmoituksessa

Omaisilla on oikeus käyttää lotan kuolinilmoituksessa lottamerkkiä eikä sen käyttöön tarvita mitään todistuksia.
Kuolinilmoituksia julkaisevissa päivälehdissä lottamerkki on saatavana.

Lottamerkin käyttö hautakivissä?

Lottamerkkiä saa käyttää myös hautakivessä. Sitä on kahta kokoa 4,5 x 4,5 cm tai 6 x 6 cm.
Merkin voi ostaa mm. Lottamuseosta Tuusulasta tai sen verkkokaupasta www.lottamuseo.fi/museokauppa.
Lisätietoa Lottamusesosta puh. 09 – 2741 077.

Lottamuistomitali?

suomenlottamuistomitali3Lottamuistomitali on lottien ja pikkulottien kunniamerkki toiminnasta maanpuolustuksen hyväksi viime sotien aikana.

Mitali on edelleenkin saatavissa. Se voidaan myöntää myös jo edesmenneelle lotalle tai pikkulotalle omaisten hakemuksesta. Hakemuslomakkeita toimittaa ja muistomitalin myöntää Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Mitalin hinta on 17 euroa.