Liiton kirja-, CD- ja DVD-kokoelma.

100 vuotta naisten ääniä ja toimintaa – 100 years of women´s voices and action. Naisjärjestöjen Keskusliitto. (2005?)

20 vuotta sotilasmusiikkiperinteen vaalimista. Helsingin Sotilassoittajien Kilta ry/Sotilasmusiikkikilta ry

1983 – 2003. Kari Laitinen 2003.

Aatteellista toimeliaisuutta. Turun lotat rauhan ja sodan vuosina. Tapani Kunttu 2008.

Aika taistella, aika rakentaa. Kertomus Suojeluskunnista ja Lotta Svärdistä. Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo 2007.

Arjesta alkaen. Naisten Valmiusliitto ry. Marjatta Hinkkala 2007.

Arkea ja juhlaa kotirintamalla – Kotirintaman naisten muisteluja. Kerttu Rautila-Holma 2003.

Asuuko neiti Töölössä? Elämää elokuvien Helsingissä. Outi Heiskanen, Minna Santakari 2004.

Auta, tue, palvele! Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön historia 1968 – 2014. Kaarle Sulamaa 2017.

Carl Gustaf Mannerheim – Pohjala suurmees. Olev Hansalu 2005.

Eduskunta – monta näkökulmaa. Riksdagens många ansikten. 2005. DVD.

Ei onnea suurempaa kuin suojata syntymämaata – Juuan Lotat 1920 – 1944. Heli Teittinen 2010.

”Eine der unseren” und ”Königin im neuer reiche der frau”. Die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung des deutschen Kaiserreichs. Tiina Kinnunen 2000.

Ennen ja nyt – Oili Komonen. (Liisa Kiianlinnan äidin tallentamaa lottaperinnettä) 1992.

Eteen vapahan valkean Suomen. Kansatieteellinen tutkimus lottatoiminnasta paikallisella tasolla vuoteen 1939. Pia Olsson 1999.

Etelä-Pohjanmaan Lotat. Hilja Riipinen, Tyyne Kuula, Eeva Laurila, Sirkka Högström 1965.

Etelä-Pohjanmaan lottien neljännesvuosisata. Historiaa – Muisteluja. Veikko Pirilä 1991

Ettei koskaan enää… (Omakohtaisiin kokemuksiin perustuva kertomus punakaartin toimista punaisen hallintoavallan alueella Kymenlaaksossa). Eino Jäppinen 2003.

Etulinjassa. Rintamamiesveteraanien liitto 30 vuotta. Tero Tuomisto 1994.

Eturintamassa veteraanien hyväksi. Rintamaveteraaniliitto 1964 – 2004. Rintamaveteraaniliitto 40 vuotta. Rintamaveteraaniliiton Kannatussäätiö 10 vuotta. Tero Tuomisto 2004.

Fanni Luukkonen lottajohtaja. Maija-Liisa Bäckström 1993.

För hembygd och fosterland. Finlandssvenska soldatgossar och flicklottor i Nyland, Åboland och på Åland. Arvid Eklund 2008.

Haasteena sodan ja rauhan johtajuus. Suomen Reserviupseeriliitto 1931 – 2006. Kimmo Ikonen, Ali Pylkkänen 2006.

Hakastarolainen. Salon seudun kulttuurilehti. 40. vuosikerta 2007. Salo-Uskelan Seura ry.

Helmi Arneberg-Pentti Lotta Svärdin rakentajana 1920 – 1929. Annika Latva-Äijö 1998.

Helsingin Ikämiessuojeluskunta 1919 – 1944. Stig Roudasmaa 2007.

Helsingin reservinaliupseereista pääkaupunkiseudun reserviläispiiriksi. Jarkko Kemppi 2014.

Helsingin suojeluskuntapiirin historia 1918 – 1944. Stig Roudasmaa 1997.

Hiljaisuuden kenttä. Toini Havu. (Aforismeja) 1979

Historiallinen aikakauskirja 1/2001. Historia ja kaunokirjallisuus. Miehet, naiset ja sota. Stalin, Mannerheim ja Suomen rauhanehdot. Mistä kiistellään, kun kiistellään Kekkosesta?

Historiallinen aikakauskirja 4/2018. Uusi sotahistoria.

Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta. Lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa vuosina 1939 – 1945. Minna Elomaa-Krapu 2015.

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Reserviläisliiton veteraanityön opas. Jarmo Antero Tolvanen 2004.

Hollming 1945 – 2000. Sotakorvausveistämöstä monialakonserniksi. Mikko Uola 2001.

Hän Lottansa vei mukanaan. Eva Isaksson 1988.

I ungdomens vår och krigets dagar. Inga Forssel 2002.

Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Tiina Kinnunen, Ville Kivimäki 2006.

Isonkyrön Lotat Isänmaan asialla 1919 – 1944. Anne-Riitta Isohella 2002.

Isänmaan asialla Härkätien varrella – Rengon Suojeluskunta ja Lotta Svärd -järjestön Rengon osasto 1917 – 1944. Raakel Henttonen 2001.

Isänmaan vartijat. Forssan suojeluskunnan ja Lotta Svärd paikallisosaston historia. Olli-Pekka Lehtonen 2004.

Isänmaata varten. Lottajärjestön tarina. Hanna Pukkila 2015.

Isänmaatamme palvella saimme. Huittisten ja Keikyän lotat 1999.

Ja niin tapahtui. Sauli Uhlgrén 2006.

Jokaisella oma tiensä komennuksella, kylillä ja kotona. Runoja. Wilma Eho 2001.

Joulu-Lotta 1935

Joulu-Lotta 1936

Kaikki isänmaan puolesta Nastolassa. Suojeluskunta, lotat ja vankileirit 1917 – 1944. Marja Huovila 2007.

Kaksi näytelmää Suomen kohtalon vuosilta. Risto Rytin tuomio ja Rakas lotta. Inkeri Kilpinen 2000.

Kannakselaistytöstä evakoksi tynkä-Suomeen – Muistelmat. Maire Sainio 2006.

Kansa liikkeessä. (Kirja laadittu Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen Kansalaisten järjestäytyminen Suomessa 1820 – 1920 aloitteesta). 1987

Kansalaisjärjestöt, naiset ja sota. Tammenlehvän Perinneliitto ja Aura Korppi-Tommola, Maritta Pohls 2019.

Karjalan kunnailta. Sotaveteraanikuorojen VIII laulujuhla. 700-miehinen sotaveteraanikuoro. 2005. DVD

Karjalan tytär isänmaan palveluksessa. Toini Lankisen elämänkaari ja sota-ajan päiväkirja. Airi Lankinen 2002.

Kenttäpostia sotasensuurin takaa. Rukajärven luutnantti. Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 2012

Keski-Pohjanmaan rintamanaiset 1985 – 2000. Kaija Seikkula 2001.

Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen. Tiina Kinnunen 2006.

Kirja sotkamolaisista veteraaneista. Sotkamon seurakunta 2005.

Kirjoituksia merkittävistä suomalaisista. Aura Korppi-Tommola Suomen Kansallisbiografian kirjoittajana. Marjatta Hietala 2009.

Kokkolan veteraanimatrikkeli. Karleby veteranmatrikel 1939 – 1945. Olli Telimaa 1997.

Konflikteista kehitykseen. Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan. Senja Korhonen ja Johanna Sumuvuori 2005.

Kotiseudun puolesta. Vihdin Lotta-Svärd 1918 – 1944. Jussi Roms 2001.

Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry 10 v 2006 – 2016.

Kun kutsu käy. Veteraanit kertovat nuorille. VETRES 2007.

Kunnioita mennyttä ja usko tulevaisuuteen! – Håll det gångna i helgd och tro på framtiden! Lottatoimintaa Vaasassa vuosina 1919 – 1945. Soilikki Suoranta 2016.

Kunnon liikuttajasta liikuntavaikuttajaksi – Reserviläisurheiluliitto 1970 – 2010. Pekka Majuri 2010.

Kuopion lotat. Kaija Vuorio 1997.

Kuvakeräyksen satoa: Kuvia ja kertomuksia sieltä jostakin – rintamanaiset muistelevat. Rintamanaisten Säätiö 2005. DVD

Kuvia ja kertomuksia Sieltä jostakin – rintamanaiset muistelevat. Rintamanaisten Säätiö 2004.

Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Kadettikunnan ja Reserviupseeriliiton ”160-vuotisjuhlaseminaari”. Kadettikunta ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Maanpuolustuskorkeakoulu. 2006.

Kylä risteyksessä – Byn i vägskälet. Helsingin pitäjän kirkonkylä – Helsinge kyrkoby. Karoliina Junno-Huikari, Andreas Koivisto, Riina Koivisto 2015.

Lapin Lotat rauhan ja sodan töissä. Kristiina Takala 2005.

Laulun voimalla. Helsingin Sotaveteraanikuoro 1987 – 2007. Antti Henttonen ja Heikki Mälkki 2007.

Lauluyhtye Kanttiinin lotat. CD 2004.

Lohjan Naisten Lastenavustussäätiö Tuntematon lahjoittaja 1945 – 2015. Jaakko Puomila 2015.

Lolan Vasström och Lotta Svärds första tider. Inga Forssel 2005.

Lotat – dokumenttielokuva naisista sodassa. Taru Mäkelä 1995. Video.

Lotta Kuosmasen sota. Hilma Aitovieri, Salama Hirvonen 1988.

Lotta-lauluja. Jouko Törmälä 2017.

Lotta sodassa ja rauhan töissä. Tellervo Hakkarainen, Maarit Huovinen 1999.

Lotta Svärd 90 vuotta 23.3.2011 Suomen Kansallisoopperassa Lotan Tarina. DVD

Lotta Svärd. Fanni Luukkonen, H. J. Viherjuuri 1937.

Lotta Svärd hakuteos Etelä-Suomi. Kustannusliike Aikakirja 1973.

Lotta Svärd -järjestö 80 vuotta Finlandia-talo, konserttisali, maaliskuun 23. päivänä 2001, klo 15.00. Video.

Lotta Svärd – Käytännön isänmaallisuutta. Maritta Pohls ja Annika Latva-Äijö 2009.

Lotta Svärd – univormupukuiset naiset. Kustannusliike Aikakirja. Taito Seila 1972.

Lotta Svärd – Uskonto ja isänmaa. Kaarle Sulamaa 1999.

Lotta Svärd ja Alli Paasikivi. Iiris Arajoki, Kalervo Siikala 2002.

Lotta Svärdin synty. Järjestö, armeija, naiseus 1918 – 1928. Annika Latva-Äijö 2004.

Lotta-Svärdin synty. Naisten maanpuolustusliikkeen käynnistyminen ja kehitys valtakunnalliseksi järjestöksi 1918 – 1924. Suomen historian lisensiaatintutkimus. 2001

Lottatyttö komennuksella. Pikkulotan tarina. Tuomi Elmgrén-Heinonen. Näköispainos 2006.

Lotta-vartio 1919 – 1939. Lotta Svärd yhdistyksen Keski-Pohjanmaan piirin 20-vuotisjulkaisu. Näköispainos 1993.

Lottaemblemet – bakgrund, innebörd och användning. Leif Törnqvist 1990.

Lottalipun naulaus. Lottaperinneyhdistyksen juhla Akatemiatalossa 8.3.2001. Video

Lottana Aunuksen radiossa. Jenny Lahti, Olavi Vaittinen 1996.

Lottaperinne elää. Suomen Lottaperinneliitto 1992 – 2017. Aura Korppi-Tommola 2017.

Lottaperinne-Rauma ry 10 vuotta. 2002.

Lottaperinne-Rauma ry 25 vuotta. 2017.

Lottaveteraani Tuisku ja hänen vuosisatansa – Tapahtumia ja muistikuvia Tuisku Rauha Lemmitty Mannisen elämästä ja lähipiiristä sekä suomalaisen elämänmuodon muuttumisesta lähes vuosisadan ajalta. Seppo Tanskanen 2008.

Lottien työn muisto elää. Suupohjan Lottaperinneyhdistys ry 2015.

Lupaus. Kolmen lotan tarina. Ilkka Vanne 2005. DVD.

Maa ponteva Pohjolan äärillä on. Lapin suojeluskunta-, lotta- ja sotilaspiirit. Mikko Uola 2005.

Maanpuolustajan laulukirja. Maanpuolustuskoulutusyhdistys 2009.

Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö. Pasi Kesseli 2020.

Mannerheim. Suurin suomalainen. Paavo Suoninen 2007.

Meitä on jo 300 0000. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 15 vuotta. Jussi Viljanen 2008.

Men, Women and War – Do Women Belong in the Front Line? Martin van Creveld 2001.

Muistojen laulut ja laulujen muistot. Raili Malmberg 2007.

Muistot elävät. Sotalesket ja Kaatuneitten omaiset 50 vuotta 1995. Torsti Salonen 1995.

Mukana lottatoiminnassa. Keski-Suomen Lottaperinneyhdistyksen kokoamia lotta- ja pikkulottamuistoja. 2014

Mutta kaikista tärkeintä oli se auttaminen ja isänmaa… Neljän rintamanaisen kuvaus lääkintälottana olemisesta talvi-, jatko- ja Lapin sodassa. Marja-Liisa Väisänen 1997.

Myytti ja kokemus. Lotta Svärd sodassa. Pia Olsson 2005.

Nainen ja sota – Tutkimus Pohjois-Savon Rintamanaiset ry:n jäsenten työstä ja kokemuksista sotatoimialueella vuosina 1939 – 1945 ja niiden vaikutuksesta heidän sodanjälkeiseen elämäänsä. Lea Tuiremo 1992.

Nainen ja sotalaitos. Suomen Rauhanliiton ja International Peace Bureaun järjestämän, Siuntiossa 22. – 25.1.1987 pidetyn symposiumin aineisto. Eva Isaksson.

Nainen miehen yhteiskunnassa. Naisjärjestöt yhteistyössä ensimmäiset kymmenen vuotta 1988 – 1998. Riitta Auvinen 1998.

Nainen sodassa. Kotona ja rintamalla 1939 – 1945 Suomen vapauden puolesta. Valitut Palat 1995.

Naiset isänmaan asialla. Rintamanaisten Säätiö 2002.

Naiset kertovat sodasta. Mirja Hakko 1988.

Naiset, rauhanturvaamistyö ja muutos. Kaisa Kauppinen ja Outi Huida. Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, tutkimusosasto. Tutkimusselosteita. 1994

Naiset sodan- ja rauhantyössä – Rintamanaisten liiton historia. Marja Mela 2005.

Naisten aseet. Suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. Riikka Raitis ja Elina Haavio-Mannila 1993.

Naisten marssi – Rintamanaiset kertovat. Anna-Liisa Haavikko 1994.

Neljännesvuosisata Lottatyötä Koivistolla. Maire ja Toivo Sainio 1985.

Oli vaaralle alttiina syntymämaa – Suojeluskunta—ja lottatoiminta Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnan maalaiskunnassa 1917 – 1944. Jaakko Korjus 1998.

On suurempi koti. Martat 120 vuotta. Ville Jalovaara 2019.

Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi – Rintamalottien elämää. May-Bee Rautio 2001.

Orimattilan Lotat kotona ja kentällä. Ilona Oesch-Vallas, Elli Vanhala 1988.

Osaavat osallistujat. Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry 1922 – 1997. Helena Hoskola 1997.

Padasjoen suojeluskunta ja Lotta Svärd. Hannu Särkiö 2000.

Perhe maanpuolustajana – Sukupuoli ja sukupolvi Lotta Svärd- ja suojeluskuntajärjestöissä 1918 – 1944. Seija-Leena Nevala-Nurmi 2012.

Pieksämäen Lotat. Eila Hulkkonen 2006.

Pielaveden naiset harmaassa rintamassa. Lotta Svärd Pielaveden paikallisosasto 1922 – 1944. Ilkka Laukkanen, Jouko Kokkonen 2001.

Pikkulotan leikit. Perinneleikit ry ja Lottamuseo 2017.

Pikku-lottien laulukirja. Toimittanut Hilja Karttunen. Lotta-Svärd keskusjohtokunnan julkaisema 1941. Näköispainos 2010.

Pitkä on askelten alku. Puoli vuosisataa Rintamaveteraaniliiton toimintaa ja vaikutusta. Tero Tuomisto 2014.

Pohjoisen naisen ääni – Suomalaisen Naisliiton Oulun osaston historia 1907 – 2010.

Poikasotilaista sotilaspoikiin – Suojeluskuntien poikatyön ja Sotilaspoikajärjestön historia sekä perinnetyö vuodesta 1991 alkaen. Eija Puranen 2001.

Pro Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteen. Näkökulma: Ranska ja Italia. Jussi Nuorteva, Pertti Hakala 2014.

Pro Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteen. Näkökulma: Saksa, Iso-Britannia, Itävalta ja Unkari. Jussi Nuorteva, Pertti Hakala 2015.

Puhuvia päitä. Jarmo Somppi, Juha Tanttu 1998.

Punakaartin sota 1 ja 2. Punaisen Suomen historia 1918. Jussi T. Lappalainen 1981.

Puolustusministeriö 100 vuotta. Seppo Tiihonen, Petteri Jouko, Jyri Raitasalo, Rainer Knapas ja Antti Matikkala 2018.

Päämäärämme vapaa isänmaa. Rintamanaisten Säätiö 2001.

Raamatun vahvat naiset. Dorothee Sölle 2004.

Rakas Lotta. Inkeri Kilpinen 1992.

Rakasta maatasi ja kansaasi. Kainuun Lotta Svärd 1921 – 1944. Pekka Keränen 2002.

Ratas pyörii Herttoniemen hengessä. Herttoniemen Rotaryklubi 2010.

Rauhan ja sodan Asikkala. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja elämää Asikkalassa 1917 – 1944. Lauri Muranen 2001.

Riekonmarjat. Raili Malmberg 2001.

Riekonmarjat. Runoja Raili Malmbergin kokoelmasta Riekonmarjat laulettuna ja lausuttuna. CD 2008.

Rintamalottien korkeajännitys – Naiset kansan urhokkaan. Sarjakuva 2005

Rintamamiesten Liitto 1929 – 1944. Vapaussodan Rintamamiesten Liitto/Rintamamiesliitto 1929 – 1944. Mikko Uola. Vapaussoturien Huoltosäätiö. 1988.

Ritarivänrikit. Pentti Iisalo 2002.

Rivilotta. Pääelokuvan Rivilotta (1943) ympärille on koottu Lotta Svärd -aiheisia lyhytelokuvia 1920-luvulta aina järjestön lakkauttamiseen saakka. Osa elokuvista on mykkiä. DVD.

Rohkeus ja uskollisuus. Sini Rautanen 2003.

Saimaan salpa. Ruokolahden, Rautjärven, Simpeleen ja Ilmeen suojeluskuntien ja lottien historiaa. Pertti Vuori 2001.

Sama kaiku on askelten – Etelä-Iitin Suojeluskunnan ja Lottien matkassa 1918 – 1944. Antti ja Marja Pullinen 2002.

Sama kaiku on askelten – Sotaveteraanikuorot laulavat. Suomen Sotaveteraaniliitto 2 CD-levyä 2004.

Sankarivainajien tie kotiin. Ensimmäisen armeijakunnan (I AK) kaatuneiden evakuoimiskeskuksen (KEK) toimintaa talvisodan aikana 26.2.40 – 25.5.1940. Lauri Palva.

Sarkatakkien maa. Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918 – 1944. Kari Selén 2001.

Savon naisen ”herääminen” – Lotta Svärd -järjestön lottien ja pikkulottien toimintaa Ylä-Savon alueella vuosina 1918 – 1939. Riitta Koistinen-Mandalius 2003.

Selviytymistarina Suomi 1939 – 1945. Olli Kleemola 2016.

Sinivalkoinen Lohja – Det blåbita Lojo. (Suojeluskunta, Pohjois-Lohjan Lotta Svärd, sotilaspojat,Syd-Lojo skyddskår och Lotta Svärd. Lilli Fröberg, Aki Hellgrén, Jussi Roms, Henri Ruusuvuori, Kirsti Toppari 2004.

”Sisar, onko nyt yö?” Vehmersalmen lotat 1922 – 1944 – Historiaa ja muistoja. Vehmersalmen Lottaperinneyhdistys, Matti Miettinen 2002.

Sodan sukupolvet – Generationer i krig. Näyttely Kansallisarkistossa 28.4. – 31.8.2008. Kansallisarkisto 2008.

Soomepoisid vöitlus jätkub. Mart Laar, Peep Pillak, Hain Rebas, Meelis Saueauk 2010.

Soomepoiste meeskoor – Suomen-poikien mieskuoro. CD.

Sotainvalidit edellä käyden – vammoista huolimatta. Sotainvalidien Veljesliitto 1940 – 2015. Tuomas Hoppu 2015.

Sotaveteraanien paluu. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri 2005.

Sotiemme veteraanit – Rintamalta rakentamaan. Ari Uino 2014.

Sotilaskotityötä 100 vuotta 1918 – 2018. Pentti Airio 2018.

Sukupuolen politiikka. Naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa. Anna Moring 2006.

Suojeluskunnat ja Lotta Svärd. Pentti Pirhonen 1988.

Suojeluskuntaupseeri Lauri ”Tahko” Pihkalan salattu elämä. Jorma Järvi.

Suojeluskuntaväen Laulukirja. Lotta-Svärd julkaisu N:o 9. Lotta-Svärd Keskusjohtokunnan julkaisema 1937.

Suojeluskuntien rahat. Suojeluskuntaomaisuuden mutkikkaat järjestelyt 1944 – 1958. Kari Selén 2014.

Suomalainen sotainvalidi. Markku Honkasalo 2000.

Suomalaiset sotamuistomerkit. Sotiemme muistomerkit Pähkinäsaaren rauhasta 1323 nykypäivään 1988. Antero Tuomisto 1998.

Suomen hurja vuosi 1917 Ruotsin peilissä. Seikko Eskola 2010.

Suomen kesäkuu 1941. Pentti Pirhonen 1981.

Suomen kotien päivä valkenee… Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939. Anne Ollila 1993.

Suomen Lotat. Lotta Svärd -järjestön historia. Vilho Lukkarinen 1981.

Suomen lotta-asut. Pauliina Maunula 1996.

Suomen naisen tie pirtistä parlamenttiin. Kaari Utrio 2006.

Suomen naisen vuosisadat. Osa 2 Toivon rakentajat- suomalainen nainen itsenäisyyden aikana. 2005

Suomen-Pojat. Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta. Suomen-poikien perinneyhdistyksen 24-sivuinen esite.

Suomen puolesta – Mannerheim-ristin ritarit 1941 – 1945. Ilmari Hurmerinta ja Jukka Viitanen 1994.

Suomen taloushistoria 2: teollistuva Suomi. Jorma Ahvenainen, Erkki Pihkala, Viljo Rasila 1982.

Suomen tasavallan vartiosto. Kertomus Suomen armeijan ensimmäisestä jalkaväen joukko-osastosta Suomen Tasavallan Vartiostosta eli Seinäjoen krenatööripataljoonasta vapaussotavuonna 1918. Pekka Nieminen. Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö 2004.

Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Tuula Gordon, Katri Komulainen, Kirsti Lempiäinen 2002.

Suuren asian puolesta. Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-toiminta Jokioisilla 1917 – 1944. Seppo Satamo 2002.

Sydän syntymämaalle -Kuhmoisten Suojeluskunta ja Lotta Svärd 1917 – 1944. Sirkka-Liisa Ranta 2007.

Synti ja siveys – Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860 – 1920. Pirjo Markkola 2002.

Sysmä ja sysmäläiset isänmaan asialla. Alli Hosiaisluoma-Karppinen ja Tapio Hynynen 2002.

”Taakse jäänyttä elämää…” Lahden Rintamanaiset ry 1992

Tahdolla ja tunteella tasa-arvoa – Naisjärjestöjen keskusliitto 1911 – 2011. Aura Korppi-Tommola 2001.

Taistelukoululaiset. Taistelukoulun Perinneyhdistys 25 vuotta 1992 – 2017. Reijo Piira 2017.

Talvisodan kuva. Ulkomaiset sotakirjeenvaihtajat Suomessa v. 1939 – 1940. Martti Julkunen 1975.

Tammenlehvän perinneliitto. Sotiemme 1939 – 1945 veteraanien perinnetyön siirtäminen veteraanisukupolvelta Tammenlehvän perinneliitolle. Valmistelevan järjestelytoimikunnan näkemyksiä ja ehdotuksia toiminnan käynnistämiseksi. Koonnut ja kirjoittanut Eino Siuruainen 2005.

Tampereen tuomiokirkko. Paula Kivinen 1986.

The Women Who Lived For Danger – The Women Agents of SOE in the Second World War. Marcus Binney 2002.

Toisen maailmansodan paineessa – Sota-ajan kuva historian opiskelijan päiväkirjassa ja aikalaiskirjeissä. Aira Kemiläinen 2001.

Tomerasti toiselle sadalle. Helsingin Marttayhdistys ry 1900 – 2000.

Tulevaisuuden turvaksi. Sotavahinkoyhdistyksen ja Irtaimiston sotavahinkoyhdistyksen sotavahinkovakuutustoiminta 1939 – 1954. Sotavahinkoyhdistyksen Säätiö ja Sotavahinkosäätiö 1954 – 2004. Jari Leskinen 2004.

Turun Seudun Lottaperinneyhdistys 20 vuotta 1994 – 2014. Seija Aantaa 2014.

Tusina vuosia. Lahden Seudun Rintamanaiset ry 1985 – 1997.

Ukko Pekan suojeluskunta. Luumäen suojeluskunnan historiaa. Pertti Vuori 2004.

Urluksen vuosikymmenet. Urlus-Säätiö. Kari Selén 2012.

Valkoinen kirja. Lotta Svärd yhdistyksen keskusjohtokunta 1928.

Vapaa Suomi – Suojeluskunta- ja Lottamerkit kertovat. Lassi Kaipainen 1995.

Vapaussoturi – Sisällysluettelo 1959 – 2009

Vapautemme vartiossa. Kuvateos suojeluskuntajärjestöstä 1917 – 1944. Julius Lagus, Tauno Karilas, Hannes Raikkala 1969.

Vasen oikea vasen oikea. Varusmiesten poliittista puolustamista 35 vuotta. Varusmiesliitto, Marianne Falck, Heini Utunen 2006.

Veljeä ei jätetä – Työn ja rakentamisen vuosikymmenet. Sotainvalidien Veljesliitto 1940 – 1990. Raimo Seppälä 1990.

Velvollisuuden kutsu. Fanni Luukkonen johtajana. Marjo-Riitta Antikainen 2012.

Veteraania ei jätetä. Suomen Sotaveteraaniliitto 1957 – 2007. Kaarle Sulamaa 2007.

VETRES-toimikunta 10 vuotta (Vantaalla) 1992 – 2002

Vihreät Sisaret ja Pioneerit. Korian Sotilaskotiyhdistys ry 60 vuotta. Kaija Vesala 2016.

Viimeinen asemiesilta. 60 vuotta sota-ajan asemiesilloista. 2006. DVD

Viipurin piirin lottien yh ja talvisota. Karjalan kannaksen lotat kertovat. Hilda Laasonen, Pertti Vuori 2007.

Viron itsenäisyyden palauttamisen ja JR 200-muistomerkin 20-vuotisjuhla Luumäellä 27.8.2011. DVD

Vuosikymmen Mannerheimin sihteerinä – Suomen Punaisessa Ristissä 1928 – 1938. Elsa Könönen 1966.

Väsymättä työtä Isänmaan puolesta. Sosiaalineuvos, Rintamalotta Sipi Tilus 100 vuotta 24.7.2013. DVD

Women in Nazi Germany. Jill Stephenson 2001.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010.

Yhteiskunnan turvallisuus. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 2.11.2017

Luettelon koonneet Riitta Kokko-Parikka ja Lita Kokko syksyllä 2020