Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja hallintonotaari Kaija Vesala
1. varapuheenjohtaja professori emerita Maija Fredrikson
2. varapuheenjohtaja filosofian maisteri Pia Lindell

Jäsenet:

toiminnanjohtaja Tuula Harjunpää
kasvatustieteen tohtori Aili Huhtinen
autoilija Anneli Lappalainen
toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio
sihteeri Sirkka Puolanne
kasvatustieteen maisteri Tuula Rajander
restonomi Anneli Rinta-Knuuttila
johdon sihteeri Sirkka-Liisa Saastamoinen
palvelusihteeri Hannele Simonen
osastonhoitaja Anneli Tuomisto

pääsihteeri Riitta Kokko-Parikka
puh. 0400 – 215 614