Suomen Lottaperinneliitto ry on Suomessa toimivien lottaperinneyhdistysten kattojärjestö.

 

 

”Kukaan nainen ei ole unohtanut olleensa kerran lotta. Lottakunnioituksen henkiinherättämisen myötä meillä on ollut 90-luvun taitteesta alkaen ainutlaatuinen tilaisuus puhua niistä lähihistorian tapahtumista, joista on pitkään vaiettu”

 

 

Suomen Lottaperinneliiton uusi puheenjohtaja on valittu 5.10.2019

***************************

Vuoden Teko tunnustus Kaakonkulman Lottaperinneyhdistykselle 6.10.2019

Ilmavalvontalotat valvontatehtävissä
Kuva KS KeskiViikko -lehdessä.
.

Päivitetty 6.12.2019 / SLi