Suomen Lottaperinneliitto ry on Suomessa toimivien lottaperinneyhdistysten kattojärjestö.

Lottien ja pikkulottien kuntoutus- ja avustusasioissa yhteydenotot
Lotta Svärd Säätiöön.

 

 

 

”Kukaan nainen ei ole unohtanut olleensa kerran lotta. Lottakunnioituksen henkiinherättämisen myötä meillä on ollut 90-luvun taitteesta alkaen ainutlaatuinen tilaisuus puhua niistä lähihistorian tapahtumista, joista on pitkään vaiettu”

 

 

Suomen Lottaperinneliiton vetovastuu siirtyi vuodenvaihteessa Kaija Vesalalta Pia Lindellille. Puheenjohtajan vaihdosta juhlittiin perjantaina 10.1.2020 yhdessä lukuisten mukavien yhteistyökumppaneiden kanssa maanpuolustusjärjestöjen talossa Helsingissä. Lämmin kiitos kaikille puheenjohtajiamme muistaneille!
.

Päivitetty 14.3.2020 / SLi